KOTKAN DEMARIT HALUAVAT TURVATA PERUSOPETUKSEN.

Etusivu

Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys on huolissaan maan hallituksen linjavalinnasta leikata peruskoulusta. Valtakunnan tasolla tehtävillä päätöksillä tulee olemaan dramaattiset vaikutukset kotkalaisten lasten arkeen ja heidän opetuksestaan vastaavien opettajien sekä koulunkäynninohjaajien työssäjaksamiseen.

Kotkan kaupungin on varauduttava torjumaan hallituksen tekemien esitysten haittavaikutuksia kotkalaisille lapsille ja nuorille. Hallituksen esitysten edetessä päätöksiksi asti on Kotkan tarkasteltava mahdollisuuksia turvata riittävät resurssit peruskouluissamme. Tämä tarkoittaa ratkaisujen löytämistä, joilla turvataan resurssiopettajien nykyinen määrä ja varaudutaan vakinaisten koulunkäynninohjaajien määrän lisäämiseen.

Laadukas peruskoulu on ollut vuosia koulutusjärjestelmämme kivijalka. Kansainvälisten tutkimustulosten mukaan oppimistulokset ovat maassamme heikentyneet ja koulujen väliset erot kasvamassa. Sen vuoksi hallituksen esitys perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen myönnettävien valtionavustusten sekä ns. tasa-arvoavustuksen leikkaamisesta tulee olemaan maamme koulutuspolitiikan historian kannalta surullinen päätös.

Kotka on saanut erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen vuosille 2015 -2016 1.040.000 euroa, tällä on palkattu mm. 17 resurssiopettajaa lv 2015 -2016. Lisäksi valtio on myöntänyt Kotkalle erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2014 -2015 1.156.550 euroa, tällä on palkattu mm. 16 koulukäynninohjaajaa, 6 koulupsyykkaria, sekä 2 koulunuorisotyöntekijää lukuvuodeksi 2015 -2016.

Maailma digitalisoituu vauhdilla ja se asettaa vaatimuksia opetuksen sisältöjen ja oppimisympäristöjen kehittämiselle. Kaikille oppilaille on kyettävä tarjoamaan mahdollisuus tasavertaisiin oppimisympäristöihin ja oppimismateriaaleihin. Hallituksen esittämät leikkaukset tulevat viemään pohjan vaadittavalta kehittämistyöltä. Hallitus on esittänyt paikkaavansa leikkauksiaan laajentamalla oppimistapoja.

Hallituksen esittämä leikkausten paikkaaminen on kuin Hölmölän oppikirjoista löytyvä ohje peiton jatkamiseen. Esitys oppimistapojen laajentamisesta ottamalla käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä ei vähennä pätevien opettajien ja muun henkilökunnan tarvetta. Päinvastoin, oppimisympäristöjä uudistettaessa on tärkeätä, että se tehdään suunnitelmallisesti ja sen tekemiseen on riittävästi resursseja. Lisäksi opettajille on taattava riittävät jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuudet.

Kotka on uudistanut viimeisten vuosien saatossa kouluverkkoaan ja saanut siten pidettyä opetustoimen vastuualueen toimintamenojen kasvun kurissa. Kotkan kaupunginvaltuuston hyväksymässä talouden tasapainottamisohjelmassa on linjattu kouluverkkoa mm. Metsolan ja Hovinsaaren koulujen osalta. Molempien koulujen lakkauttaminen on vahvasti sidoksissa Langinkosken koulun tulevaan remonttiin ja sen myötä perustettavaan yhtenäiskouluun.

Kotkan Sosialidemokraattisen Työväenyhdistyksen mielestä Hovinsaaren koulua ei tule sulkea ennen Langinkosken remontin valmistumista. Talouden tasapainotusohjelmassa määriteltyä Hovinsaaren koulun sulkemista syksyllä 2016 ei ole järkevä tehdä, mikäli se tarkoittaa Hovinsaaren oppilaiden siirtämistä perusparannusta vaativaan Metsolan kouluun tai Langinkosken koulun remontin ajaksi väistötiloihin.

 

Lisätiedot

Pj : Kim Soares (040-9368558)

kaup.valt. Sami Virtanen (045-5454562)

siht. Riku Pirinen (0400-659 832)

IMG_8452

Kommentoi