Työväenyhdistyksellä on edustaja kaikissa Kotkan lautakunnissa

Lautakunnat
Työväenyhdistyksellä on edustajansa kaikissa kaupungin lautakunnissa. Lautakunta päättää asiantuntijana toimialaansa kuuluvista asioista ja valmistelee edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle menevät asiansa. Lautakunnan jäsenet vievät yhdistyksen mielipiteet edelleen huomioonotettavaksi päätöksenteossa ja tuovat tietoa valmisteilla olevista asioista jäsenistölle ja kaupunkilaisille.

Kaupunkirakenneltk.

Keskusvaaliltk.

Elinvoimaltk.

Hyvinvointiltk.

Sosiaali- ja terveysltk.

Ympäristöltk.

Tarkastusltk.

Kymen Jäteltk.