Työväenyhdistys on väylä vaikuttamiseen

Luottamushenkilöt
Työväenyhdistyksen yksi tehtävä on tarjota kansalaisille, jotka sitoutuvat sosialidemokraattisiin periaatteisiin, mahdollisuuden vaikuttaa yhteisiin asioihin yhteiskunnan eri tasoilla. Kotkan Sosialidemokraattisen Työväenyhdistyksen piiristä on kasvanut merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia muun muassa ministereitä, kansanedustajia, ammattiyhdistysjohtajia, kaupunginjohtajia, kaupunginvaltuuston, -hallituksen jaclautakuntien puheenjohtajia .   IMG_0001 Antero Kekkonen, pitkäaikainen kansanedustaja ja SDP  varapuheenjohtaja Vaikuttaa voi myös muutenkin kuin toimimalla eri tehtävissä esimerkiksi kirjoittamalla tai tekemällä talkootyötä yhdistyksen ja puolueen tilaisuuksissa. Kaikkien osallisuus on tärkeää.